ÚVOD » Info

Info

Stránky Pardubike.cz byly realizovány v rámci projektu Central MeetBike (CMB), který probíhal v Pardubicích mezi lety 2011 a 2014. V jeho rámci byla v Pardubicích realizována celá řada aktivit, jejichž cílem je rozvoj cyklistické dopravy. V řadě činností město dále pokračuje: 

  • tvrorba koncepčních materiálů

V rámci CMB byl v zastupitelstvu města projednán generel cyklodopravy. Jedná se o zásadní materiál, který popisuje cílový stav infrastruktury pro cyklisty v Pardubicích. Říká, jak by měla jednou kompletní síť vypadat a jaké parametry by měly její jednotlivé prvky splňovat. PARDUBIKE 2015 je akční plán rozvoje cyklodopravy, na jehož základě bylo od roku 2011 realizováno několik opatření. Byly započaty přípravné práce a projednání dalších úseků. V současné době probíhá aktualizace akčního plánu.

  • infrastrukturních opatření

Od roku 2011 bylo v Pardubicích realizováno několik nových opatření. Byly zobousměrněny některé významné jednosměrné komunikace pro cyklisty a realizovány vyhrazené jízdní pruhy v úseku Jahnova - Gymnázium, v rámci projektu CMB byly projednány také opatření na náměstí Republiky a Sukově třídě. Aktuální projekty, jejichž realizace se blíží  naleznete v sekci pečeme. V Pardubicích byl vybudován unikátní systém automatických sčítačů pro cyklistickou dopravu (mapka s rozmístěním sčítačů).

  • kampaně na podporu cyklodopravy

V rámci CMB proběhly v Pardubicích tři ročníky kampaní Do práce na kole a Evropský týden mobility. V roce 2014 proběhl již 4. ročník kampaně Do práce na kole a její organnizace se předpokládá i v dalších letech.

  • prezentace města 

Město Pardubice získalo ocenění Hlavní město cyklistů 2014. V rámci národní cyklokonference, která proběhla v Pardubicích v roce 2013, byly prezentovány aktivity města v oblasti rozovoje cyklodopravy.

Projekt Central MeetBike byl z 85% dotován evropskými prostředky (program Central Europe spolufinancovaný ERDF). Zbývajících 15% je hrazeno z městského rozpočtu.

Projekt Central MeetBike (3CE343P2)
Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF.

© Magistrát města Pardubic