ÚVOD » Pečeme » Cyklopruhy na Dašické (Gamnázium - Na Drážce)

Cyklopruhy na Dašické (Gamnázium - Na Drážce)

Dotažení cyklopruhů k Drážce

Po zdařilé realizaci cyklopruhů a piktokoridorů v Jahnově, Bubeníkově, Štrossově a Dašické ulici budou cyklopruhy vyznačeny v dalším úseku Dašické - od Gymnázia až ke křižovatce s ulicí Na Drážce. V tomto úseku je vedena cyklostezka po obou chodnících. Možnost jízdy po stezce (chodníku) bude zachována. Bude umožněn průjezd cyklistů z Dašické do ulice Spořilov (přerušení zábradlí).

Přerušení stávajících stezek v křižovatkách a v místě zastávek neumožňuje plynulou jízdu. Dle sčítání jezdí třetina až polovina cyklistů ve vozovce (na různých místech úseku se poměr mězi stezkou a vozovkou liší). Cyklisté jedoucí po vozovce tak dnes porušují zákon. Dalšími důvody pro toto chování jsou konflikty s chodci a nekomfortní povrch stezky. Legalizací jízdy ve vozovce dojde ke snížení četnosti porušování zákona. Řidiči budou cyklisty ve vozovce očekávat. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti.

V křižovatkách, v místě přerušení cyklistických stezek, dochází k častému porušování předpisů - cyklisté nesesedají a vjíždějí na přechod pro chodce. Zejména při odbočování řidičů z hlavní komunikace na vedlejší vznikají konfliktní situace. V případě použití vyhrazených jízdních pruhů v HDP bude situace přehlednější a dojde ke zvýšení bezpečnost v křižovatkách. Zúžením jízdních pruhů dojde ke zklidnění automobilové dopravy. Jedná se o dlouhý přímý úsek s jízdními pruhy šířky 4,5m. Současný stav psychologicky vybízí řidiče k překračování nejvyšší povolené rychlosti. Vzhledem k umístění dvou gymnázií v lokalitě je zde vyšší výskyt studentů. Z tohoto pohledu je zklidnění komunikace žádoucí.
 
Dopravní značení bude provedeno takzvaně "v plastu". Náklady na vyznačení jsou poměrně vysoké, ale dopravní značení bude mít dlouhou životnost.
 
Aktuální situace:
  • zpracování dokumentace
  • stanovení dopravního značení
  • podmíněné přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Bude následovat:

  • splnění podmínek SFDI (dílčí úprava dokumentace)
  • stanovení dopravního značení
  • výběr zpracovatele
  • realizace

Předpoklad realizace: podzim 2014
Odhadované náklady: 573 000 Kč (vč. DPH), z toho dotace 487 000 Kč
délka: cca. 600 m

Projekt Central MeetBike (3CE343P2)
Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF.

© Magistrát města Pardubic