ÚVOD » Pečeme » Cyklopruhy v Dražkovicích

Cyklopruhy v Dražkovicích

Další kousek "Pivovarské stezky"

V daném úseku byla původně navržena smíšená stezka (pěší + cyklisté). Ta měla vést po chodníku na východní straně. Cyklisté by se tak dostali do konfliktu s pěšími a museli by dávat přednost autům vyjíždějícím z vedlejších ulic. Proto bylo přistoupeno ke zřízení cyklopruhů, které jsou vhodnějším a především nepoměrně levnějším řešením.

Aktuální situace:

  • zhotovena studie
  • projednání v komisi pro dopravu
  • projednání v komisi pro rozvoj Dražkovic

Bude následovat:

  • projednání s dalšími subjekty a Krajským úřadem
  • zhotovení prováděcí dokumentace
  • stanovení dopravního značení
  • realizace

Předpoklad realizace: 2015 (cyklopruhy by měly být realizovány společně se stezkou do Dražkovic, aby vznikl ucelený úsek)
Odhadované náklady: cca. 470 000 Kč
délka: cca. 1 300 m

» Studie cyklopruhů v Dražkovicích
...studie bude ještě dílčím způsobem upravena

Projekt Central MeetBike (3CE343P2)
Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF.

© Magistrát města Pardubic