ÚVOD » Pečeme » Hotovo » Pruhy a koridory Jahnova - Dašická

Pruhy a koridory Jahnova - Dašická

Doplnění chybějící infrastruktury v důležitém úseku. Napojení dvou stávajících stezek, té na Dašické s tou na Jahnově ulici.


Zobrazit místo Opatření Jahnova - Dašická na větší mapě

Jedná se o spojitý úsek na ulicích Jahnova, Bubeníkova, Štrossova a Dašická. Úsek začíná přechodem pro chodce na Jahnově ulici (před krajským úřadem) a končí křižovatkou před Gymnáziem Dašická.

V této části zatím úplně chybí infrastruktura pro cyklisty. Na vozovce se objeví cyklopruhy a piktokoridory. Dílčím způsobem bude upraveno dopravní značení. Cílem je v rámci vozovky vymezit prostor, ve kterém se budou moci cyklisté bezpečně pohybovat. Řidiči budou upozorňeni na výskyt cyklistů. Opatření přinese zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti.

Síť stezek bude zase o něco ucelenější. Propojí se dvě významné stezky - ta na Dašické s tou na Jahnově.

Ruku v  ruce s realizaci opatření bude také zrekonstruována část vozovky na Štrossově a Jahnově ulici (vymění se povrchy a kanály). Dnes jsou tam vyjeté koleje, ve kterých se auta drží a nenechávají cyklistům dostatek prostoru. Rekonstrukce vozovky je mnohonásobně dražší, než vyznačení pruhů a změna dopravního značení. Proto jsou náklady na toto opratření vyšší, než u jiných podobných opatření.

Aktuální situace:

  • realizaci doporučila Komise pro dopravu Rady města Pardubic
  • schváleno radou města
  • vydáno stanovení dopravního značení
  • realizováno


Realizace: srpen 2013
Náklady: cca. 1 260 000 Kč (z čehož zhruba 1 000 000 Kč půjde na opravu vozovky); cena byla vysoutěžena společně s cykloobousměrkami Smilova a Štrossova - informace o výběrovém řízení zde.
délka: cca. 700 m

» Detailní technická dokumentace - část A
...takto to bude vypadat v Jahnově ulici

» Detailní technická dokumentace - část B
...takto to bude vypadat v Bubeníkově ulici

» Detailní technická dokumentace - část C
...takto to bude vypadat ve Štrossově a na Dašické ulici

Projekt Central MeetBike (3CE343P2)
Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF.

© Magistrát města Pardubic